Regulamin

W trosce o bezpieczny i spokojny pobyt

flower-icon-01.png

Regulamin

Aby zapewnić naszym Gościom spokojny i bezpieczny pobyt w naszych apartamentach, opracowaliśmy poniższy regulamin.

Klient dokonujący rezerwacji apartamentu, jednocześnie akceptuje niniejszy regulamin, który jest integralną częścią umowy wynajmu apartamentu.

1. Postanowienia ogólne
 1. Regulamin określa warunki wynajmu krótkoterminowego – liczonego w dobach, umeblowanych i wyposażonych apartamentów.
 2. Wszyscy Goście mieszkający w apartamentach KaZou Residence są zobowiązani do przestrzegania poniższego regulaminu.
 3. Gość akceptuje warunki regulaminu w momencie rezerwacji.
 4. Doba hotelowa w naszych apartamentach rozpoczyna się o godzinie 14.00, a kończy o godzinie 12.00 dnia następnego.
 5. Jeśli Gość chce przedłużyć pobyt, musi niezwłocznie zawiadomić telefonicznie o tym fakcie KaZou Residence, ponieważ może istnieć sytuacja, że przedłużenie pobytu, w którym przebywa, będzie niemożliwe ze względu na inne zaplanowane wcześniej rezerwacje.
 6. Kazou Residence uwzględni życzenie przedłużenia pobytu oraz doby hotelowej lub w przypadku nie posiadania dostępnych apartamentów może udzielić pomocy w poszukiwaniu innego miejsca noclegowego w miarę posiadanych możliwości.
 7. Gość może korzystać z apartamentu jedynie w celach hotelowych i nie może go podnająć ani użyczyć bez zgody KaZou Residence.
 8. Gość zobowiązuje się do poszanowania zasad współżycia społecznego, w szczególności do przestrzegania ciszy nocnej. Urządzanie imprez towarzyskich  jest ZAKAZANE. Za złamanie tego zakazu, firma KaZou Residence może pobrać karę umowną w wysokości 1000 zł. W przypadku interwencji Policji bądź Straży Miejskiej kara umowna wyniesie 1500 zł.
 9. Gość ponosi odpowiedzialność w pełnej wysokości za szkody wywołane niewłaściwą eksploatacją lokalu oraz urządzeń w nim znajdujących się a także powstałe z jego winy lub osób mu towarzyszących.
 10. Zgodnie z ustawą z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych we wszystkich naszych apartamentach obowiązuje całkowity ZAKAZ PALENIA TYTONIU!
2. Rezerwacja
 1. Rezerwacje można dokonać w trybieon-line, wysyłając e-mail, bądź telefonicznie.
 2. Rezerwacja i płatność poprzez Booking.com odbywa się zgodnie z regulaminem i warunkami podanymi przez Booking.com
 3. Rezerwacje on-line – przez stronę www.kazouresidence.com  – jest wymagana wpłata w wysokości całej kwoty pobytu.
 4. Rezerwacja e-mail– ta forma rezerwacji jest możliwa poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: apartament@kazouresidence.com lub wypełnieniu formularza na nasze stronie. Po sprawdzeniu dostępności apartamentu Gość zostanie poinformowany za pomocą e-maila lub telefonicznie o możliwości rezerwacji. Odpowiedź na przesłaną wiadomość spowoduje, że rezerwacja zostanie wprowadzona do bazy danych i tym samym zaakceptowany zostanie przez Klienta niniejszy regulamin. Płatność przelewem w wysokości 50% od całości kosztu rezerwacji.
 5. Rezerwacja telefoniczna  – rezerwacje można dokonać dzwoniąc pod numer  telefonu: KaZou Residence - Recepcja Burakowska 16/U1B w Warszawie: (+48) 531-555-086.
 6. Pobieramy 50% zaliczki.
 7. Rezerwacje są bezzwrotne.
3. Płatność
 1. Przelewem na rachunek bankowy KaZou Residence najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem doby hotelowej wskazanej w umowie najmu.
 2. Dane do przelewu: KAZOU RESIDENCE informacja w Recepcji lub na stronie www.kazouresidence.com
 3. Jeśli płatność nie zostanie uznana na rachunku bankowym KaZou Residence istnieje możliwość anulowania rezerwacji.
 4. Gotówką bądź kartą przy odbiorze kluczy,
 5. Wystawiamy faktury VAT po wcześniejszym uzgodnieniu
4. Anulowania lub zmiana rezerwacji
 1. W przypadku rezygnacji z wynajmu apartamentu wpłacona kwota nie podlega zwrotowi, ale z ważnych przyczyn i za zgodą KaZou Residence istnieje możliwość zmiany osoby rezerwującej, zmiany terminu wynajmu, o ile kolejny termin nie będzie zajęty.
 2. Rezerwacja on-line – w przypadku anulowania lub zmian w rezerwacji do 2 dni przed datą przyjazdu, KaZou Residence nie obciąży gościa opłatą za anulowanie rezerwacji.
 3. W przypadku nie pojawienia się gościa w Apartamencie rezerwacja zostaje anulowana, a Gość zobowiązany jest zapłacić 100% ceny za pierwszą dobę, którą zarezerwował
 4. Rezerwacja telefoniczna i mailowa – W przypadku anulowania, zmian w rezerwacji, niepojawienia się gościa w Apartamencie, wpłacony zadatek nie podlega zwrotowi.
5. Zakwaterowanie i wykwaterowanie
 1. Odbiór kluczy odbywa się w naszych recepcjach przy ul. Burakowskiej 16 lub Wolskiej 165 w Warszawie, w zależności do którego obiektu dokonano rezerwacji.
 2. Goście zobowiązani są do odbioru kluczy od apartamentu w następujących godzinach:
  Recepcja Burakowska 16: 14.00-22.00,
  Nieodebranie kluczy do wskazanej godziny jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy i utratą wpłaconej ceny najmu. Po wyznaczonych godzinach, w przypadkach losowych klucze zostaną wydane po skontaktowaniu się z Recepcją.
 3. KaZou Residence zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa w przypadku gdy:
  - nie posiada on ważnego dowodu tożsamości lub nie chce okazać dokumentu,
  - znajduje się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,
  - istnieje uzasadnione podejrzenie, że w apartamencie będzie przebywała większa liczba osób niż wskazana podczas rezerwacji,
  - podczas poprzedniego pobytu Gość rażąco naruszył Regulamin.
 4. Zwrot kluczy następuje w Recepcji w dniu zakończenia rezerwacji.
6. Zasady korzystania z apartamentu
 1. W Apartamencie może nocować tylko taka ilość osób jaka była zgłoszona podczas dokonania rezerwacji.
 2. Przebywanie w apartamencie większej liczby osób niż zameldowana jest ZAKAZANE.
 3. Zakazane jest wnoszenie do Apartamentu broni palnej oraz materiałów wybuchowych i pirotechnicznych,
 4. W apartamencie można przebywać ze zwierzętami domowymi.
 5. Gość ma obowiązek zapoznać się z instrukcją obsługę zaworów wody, gazu i urządzeń elektrycznych oaz stosować się do niej,
 6. Gość obowiązany jest powiadomić KaZou Residence o wystąpieniu wszelkiego rodzaju uszkodzeniach lokalu, zniszczeniach lub innych nieprawidłowościach,
 7. KaZou Residence nie ponosi odpowiedzialności za mienie gościa wniesione do Apartamentu.
7. Odpowiedzialność za szkody
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KaZou Residence wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując rezerwacji Gość jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.
8. Dane osobowe
 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez KaZou Residence wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dokonując rezerwacji Gość jest informowany o uprawnieniach wynikających z ustawy oraz proszony o wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 3. Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z Gości.
 4. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia od przestrzegania zasad w nim zawartych.

Dziękujemy za zapoznanie się z regulaminem i życzymy miłego pobytu.
KaZou RESIDENCE

RULES AND REGULATIONS

To assure a pleasant and safe stay for our Guests we have worked out these Rules and Regulations. The Client who reserves an apartment with KaZou Residence accepts these Rules and Regulations which are an integral part of the Agreement concerning the rent of an Apartment.

1. GENERAL PROVISIONS
 1. The Regulations define the conditions for a short term rent on a daily basis of furnished and fully equipped apartments.
 2. All Guests staying at KaZou Residence are obliged to observe the Rules and Regulations.
 3. The Guests accept the Rules and Regulations at the moment of making reservation with KaZou Residence.
 4.  Check-in time is 14:00 and check-out is 12:00 of the following day.
 5.  A request of extending a stay , should be declared by phone to KaZou Residence. KaZou Residence will accommodate the extended stay at the same apartment if there are no other earlier reservations of this apartment.
 6. KaZou Residence will accommodate the extended stay provided the Apartments are available, in case of lack of free apartments with KaZou, KaZou Residence will do its best to help find an accommodation elsewhere.
 7. The Guest may use the apartment only as living quarters. The apartment is not transferable.
 8. The Guest is obliged to respect the rules of community life. All kinds of social functions are completely prohibited during the stay in the rented apartment. In case of breaking the above rule the fine is 1000 PLN. In case of the police or city guard brigade intervention the fine will be 1500 PLN.
 9. The Guest is fully responsible for the damage of the furniture, house, kitchen, bathroom  equipment and utensils in the apartment.
 10. According to the Law of the 9th of November 1995 dealing with the health protection connected with smoking cigarettes and other snuff products, SMOKING IN THE APARTMENTS IS COMPLETELY PROHIBITED. There will be consequences in case of breaking this Regulation.
2. RESERVATION
 1. The Reservation can be made on-line by sending an e-mail or by telephone.
 2. Reservations and payment through Booking.com are made in accordance with the Booking.com Regulations.
 3. Guest has to pay total amount of reservation on www.kazouresidence.com
 4. RESERVATION by E-mail is welcome by sending your e-mail to the following address: apartament@kazouresidence.com or by filling in the application form on our website. If there is vacancy , the client will  be informed either by e-mail or by telephone about the possible reservation. In case of the Client’s positive answer the reservation will be placed in the data base  and at the same time it will mean the Client's acceptance of the Regulations of KaZou Residence.
 5. RESERVATION by phone can be made by calling us at the following number: (+48) 531 555 086.
 6. The prepayment is 50% of the price for the overnight stay.
 7. Reservations are non-refundable
3. PAYMENT
 1. Bank transfer to KaZou Residence should be made not later than 48 hours before the beginning of the reservation according to the rent Agreement.
 2. TRANSFER INFORMATION: KAZOU RESIDENCE Nr. Of Bank Account: PL 15 1750 0012 0000 0000 2274 5557     
 3. If the payment is not recognized on the KaZou Residence Bank Account, the reservation may be cancelled.    
 4. The key to the Apartment is made available to the Guest after payment with cash or card is made.
 5. Earlier notification is needed for VAT Invoice preparation.
4. THE CANCELLATION OR CHANGE OF THE RESERVATION
 1. In case of the cancellation of the reservation there is no refund of the prepayment. If the cause of the cancellation is considered as acceptable (serious) by KaZou Residence, it is possible to change the name of the person who makes the reservation, change the time of the reservation as long as the next time term is available.
 2. ON-LINE Reservation. If the reservation is cancelled or changed two days before the date of arrival, KaZou Residence will not charge for the cancellation of the reservation.
 3. If the Guest doesn’t arrive the reservation is annulled and the Guest must pay 100% of the price for the first night of the reservation.
 4. BOOKING BY TELEPHONE OR MAIL.                    
 5. The prepayment is not refunded in case of cancellation, change of reservation and also if the Guest doesn’t arrive as agreed at the Apartment.
5. CHECKING IN AND CHECKING OUT
 1. The keys to the Apartaments are given out in the Reception at Burakowska Street, 16, U1.
 2. The Guests are welcome to get the keys to the Apartments  between 14:00 and 22:00. The keys are not given out after 22:00.
 3. KaZou Residence Has the right to refuse to accept the Guest in case the Guest: has no valid ID or refuses to present an ID; is under the influence of alcohol or intoxicated in any other way; in case there is a supposition that there will be more persons  staying overnight in the Apartment than it was stated in the reservation. in case the Guest violated the Regulations during his/her previous stay.
 4. The Guest has to return the Keys to the Apartment on the day when the reservation expires either in the Apartment in the presence of  KaZou Residence employee or in the Reception of KaZou Residence.
6. THE RULES OF THE USE OF THE APARTMENT
 1. Only the number of persons stated in the Reservation can stay overnight in the Apartment;
 2. The situation when there are more persons staying overnight in the Apartment is completely PROHIBITED.
 3. No pets are allowed in the Apartments.
 4. The Guest must pay special attention to water, gas and electricity valves!
 5. The Guest must inform KaZou Residence of all kinds of devastation , damage or other irregularities in the Apartment.
7. THE RESPONSIBILITY FOR THE DAMAGES
 1. The Guest is FULLY financially responsible for all kind of damages made by him in the building where  the Apartment is situated, in the Apartment itself and damages to the furniture, kitchen, bathroom equipment and other utensils in the Apartment.
 2. The Guest must without delay inform KaZou Residence about all kind of events which can play havoc with him or          other persons, about any damages in the Apartment or damages made to the equipment and different utensils in the Apartment. The Guest must without delay inform KaZou Residence of all and every claim by the third party as regards to such damages including the owners of the neighboring Apartments.
 3. The Guest is obliged to immediately cover of all the costs  of the inflicted damages.
 4. The Guest who  made damages in the Apartment which make it impossible to rent the Apartment ,  alongside    with covering all the cost of the  total repair in the Apartment, will have to cover the costs of 500 zlotys a day brutto for every day from the beginning of the reservation till the day when the Apartment acquires its original look and can be rented again.
 5. The Guest is responsible for the safety of his personal effects during his stay in the Apartment.
8. PERSONAL DATA
 1. Personal data will be processed by KaZou Residence only for sake of marketing, reservations, and making the coming reservations easier in strict  accordance  with the Law of 29.08.1997 and safeguarding of personal data.
 2. When making the reservation the Guest is informed about the provisions in the above mentioned Law and is asked to agree to the processing of his personal data by KaZou Residence.
 3. Every Guest is obliged to acquaint himself with the Regulations and Rules of KaZou Residence.
 4. Lack of knowledge of the Regulations and Rules does not rid the Guest of the responsibility to adhere to their provisions.
 5. All additional services like cleaning are possible at individual request and are additionally payed for.

 THANK YOU FOR ACQUAINTING YOURSELF WITH THE REGULATIONS AND RULES AND KAZOU RESIDENCE WISH YOU A PLEASANT STAY!